פרטי היורשים

האם קיים/ת בן/בת זוג שאתה מעוניין לכלול בצוואתך ?