צוואת יחיד בעדים עם מינוי מנהל עיזבון

תודה על שבחרת להשתמש בשירות שלו, צוואה און ליין.

נבקשך למלא את הפרטים בקפידה רבה.

פרטים אישיים של המצווה

פרטי היורשים

האם קיים/ת בן/בת זוג שאתה מעוניין לכלול בצוואתך ?

פרטי נכסי המקרקעין

פרטי כלי התחבורה

כיצד יתחלק העיזבון

האם ברצונך לחלק את כל רכושך בין כל היורשים באופן שווה ?

האם ברצונך להגביל את גיל היורשים ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

נספח א' - הוראות ניהול עזבוני