בדיקה צוואת יחיד בעדים עם מינוי מנהל עיזבון

תודה על שבחרת להשתמש בשירות שלו, צוואה און ליין.

נבקשך למלא את הפרטים בקפידה רבה.

פרטים אישיים של המצווה

פרטי היורשים

האם קיים/ת בן/בת זוג שאתה מעוניין לכלול בצוואתך ?

פרטי נכסי המקרקעין

פרטי כלי התחבורה

כיצד יתחלק העיזבון

האם ברצונך לחלק את כל רכושך בין כל היורשים באופן שווה ?

האם ברצונך לחלק את כל נכסי המקרקעין בין כל היורשים באופן שווה ?

האם ברצונך להגביל את גיל היורשים ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?