צוואת יחיד - חלוקה שוויונית של כל הרכוש בין היורשים

פרטים אישיים של המצווה

פרטי היורשים

האם קיים/ת בן/בת זוג שאתה מעוניין לכלול בצוואתך ?

פרטי נכסי המקרקעין

פרטי כלי התחבורה

כיצד יתחלק העיזבון

האם ברצונך לחלק את כל רכושך בין כל היורשים באופן שווה ?

האם ברצונך להגביל את גיל היורשים ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

מיהו מנהל העיזבון שברצונך למנות ?

נספח א' - הוראות ניהול עזבוני