כאמור רכשת צוואת יחיד בעדים.
כעת באפשרותך לבחור האם הצוואה תישלח לתיבת הדואר שלך (הלחצן הכחול) או להוריד אותה למחשבך (הלחצן הכתום).
יחד עם צוואתך ישלחו הוראות מפורטות כיצד יש לנהוג על מנת לתת תוקף משפטי לצוואתך.

כאמור עומדת לזכותך הזכות לשנות ו/או לעדכן את צוואתך ללא עלות במשך ה 30 ימים הקרובים.
כל מה שעליך לעשות על מנת לעדכן ו/או לשנות את צוואתך, הוא לבצע כניסה מחדש למערכת (כניסה למצווים רשומים).