כניסה
יורשי
העיזבון
כספת וירטואלית
כספת
וירטואלית
רכוש
העיזבון
חלוקת
העיזבון
הוראות
מיוחדות
רכישת
הצוואה

כספת וירטואלית - האופציה המומלצת ביותר בכל צוואה

, חשוב לנו להדגיש כי תוכלת הכספת הוירטואלית מתחלקת באופן שווה בין כל יורשי הצוואה, וזאת כאמור לאחר פטירתו של אחרון מבני הזוג בצוואה הדדית.
במידה וברצונכם להוריש רכוש ספציפי ליורש מסוים, עליכם לפרט זאת בשלב הבא. פירוט רכוש העיזבון, ולצוות על הורשת הרכוש הספציפי לאותו יורש.

חשוב להדגיש, כי תוכלת הכספת הוירטואלית מתחלקת באופן שווה בין כל יורשי הצוואה וזאת כאמור לאחר פטירתו של אחרון מבני הזוג בצוואה הדדית.