חשוב לדעת – אם סעיף הכספת הוירטואלית היה נבחר להתווסף לצוואתכם, ניתן היה לפרט את כל הרכוש בכספת הוירטואלית.
כאמור תוכן הכספת הוירטואלית ניתן לשנוי ו/או עדכון באופן מקוון בכל זמן ומקום על פי שיקול דעתך.
המלצה שלנו היא חד משמעית להוסיף את הכספת הוירטואלית ובכך לאפשר עידכון ו/או שינוי של הנכסים הדיגיטלים והממשים שלכם, וזאת בנוסף לצוואתכם הרוחנית בכתב ו/או המצולמת. כמובן שאפשר גם להוסיף, תמונות, סיפורים, בקשות אישיות ועוד.

פירוט מלא של יתרונות הכספת הוירטואלית מתוארים כאן

פרטי נכסי המקרקעין

הסר
נכס {{ID}}

פרטי כלי התחבורה

הסר
כלי רכב מספר {{ID}}

פרטי חשבונות הבנק

הסר
חשבון בנק מספר {{ID}}

פרטי החסכונות

הסר
חסכון מספר {{ID}}

פרטי העסקים

הסר
עסק מספר {{ID}}

פרטי החברות

הסר
חברה מספר {{ID}}

פרטי התכשיטים

הסר
תכשיט מספר {{ID}}

פרטי רכוש נוסף - שטרם פורט

הסר
רכוש נוסף מספר {{ID}}